پاورپوینت درک و بیان محیط شهری

پاورپوینت درک و بیان محیط شهری

پاورپوینت-درک-و-بیان-محیط-شهریتوضیحات:

فایل پاورپوینت درک و بیان محیط شهری در معماری وشهرسازی،در حجم87 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

سه مفهوم اساسی در مبانی نظری طراحی محیط:
فرضیه Hypothesis: پیش بینی نتیجه یک عمل خاص.
مدل Model: راهی است برای درک واقعیت و دادن ساختار به آن واقعیت.
نظریه Theory: نظامی از انگاره ها و طرحواره های ذهنی که پدیده یک یا گروهی از پدیده ها را توصیف و تبیین می کنند.

نظریه Theory: نظامی از انگاره ها و طرحواره های ذهنی است که:

یک پدیده یا گروهی از پدیده ها را توصیف و تبیین می کنند.

علاوه بر توصیف جهان، شامل تحلیل آنها نیز می شود.

برای نظم دادن و تحلیل مشاهدات مورد استفاده قرار می گیرد.

فهرست مطالب :
بخش اول :تبیین جایگاه روانشناسی محیطی با استفاده از مبانی نظری هنجاری و اثباتی و مفهوم ابعاد محتوایی و رویه ای طراحی محیط
بخش دوم:بررسی فرآیندهای ادراک محیط
بخش سوم:مبانی ادراک محیط
بخش چهارم:رفتارهای فضایی در محیط کالبدی

این فایل با فرمت پاورپوینت در87اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود فایل

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی

پاورپوینت-بررسی-پدیده-روانگراییتوضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی،در حجم25 اسلاید.

بخشی ازمتن:

پدیده روانگرایی
پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاک در اثر وارد آمدن نیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد.روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت میگیرد. هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روانگرایی در خاک گردد. با وقوع روانگرایی مقاومت خاک کاهش یافته و توانایی خاک زیر پی برای حفظ پایداری ساختمانها و پلها از بین می رود.

فهرست مطالب :
معرفی روانگرایی
معيار تعيين پتانسيل روانگرايي
علت وقوع روانگرایی
نمونه هايي از اين خرابي در زلزله ها
روشهاي كاهش خطرات روانگرایی
نقشه روانگرایی ایران
پدیده های مشابه روانگرایی خاک

این فایل با فرمت پاورپوینت در25اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود فایل

پاورپوینت سبک های معماری جهان

پاورپوینت سبک های معماری جهان

پاورپوینت-سبک-های-معماری-جهانتوضیحات:

فایل پاورپوینت سبک های معماری ایران و جهان،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

سبکهای معماری، معماری را از لحاظ استفاده از فرم ها، تکنیک ها، مواد دوره زمانی، منطقه و سایر چیزهای تاثیر گذار دسته بندی میکنند.سبک معماری از مطالعه بر روی روند تکامل تاریخ معماری نشات میگیرند و با آن پدیدار میگردد.در تاریخ معماری برسی معماری گوتیک برای نمونه شامل تمامی ابعاد محتوای فرهنگی به کار رفته در طراحی و ساخت این سازه ها می شود._ از این رو، سبک معماری راهی برای دسته بندی معماری است که با تاکید بر ویژگی مشخصه طرح، منجر به چنین واژگانی چون ‘سبک’ گوتیک شده است.
انواع سبک های معماری شامل:
دسته بندی بر اساس محدوده مکانی؛ به عنوان مثال معماری جهان اسلام، معماری هندی، معماری ایرانی و…
دسته بندی بر اساس محدوده زمانی:معماری ابتدای مسیحیت، معماری پیش از اسلام ایران، معماری کلاسیک و…
دسته بندی بر اساس مکتبی فکری یا اعتقادی:معماری جهان اسلام، معماری مدرن، معماری پست مدرن و…
ترکیبی از گونه‌های بالا که به چند ویژگی اشاره می‌کنند:معماری جهان اسلام، معماری پیش از اسلام ایران و…

فهرست مطالب :
سبک های معماری جهان
دسته بندی سبک های معماری
معماری جهان اسلام
معماری هندی و ایرانی
سبک شناسی معماری ایرانی
معماری کلاسیک ،مدرن و پست مدرن
تقسیم بندی معماری
بررسی انواع معماری ها
نمونه معماری های مختلف

این فایل با فرمت پاورپوینت در48اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است و جهت ارائه برای دانشجویان رشته معماری مناسب می باشد.

دانلود فایل

پاورپوینت دیوارها در ساختمان

پاورپوینت دیوارها در ساختمان

پاورپوینت-دیوارها-در-ساختماندیوار عبارت است از یک ساختار ممتد، یکپارچه، محکم و استوار که از جنس آجر، سنگ، بتن، چوب یا فلز و غیره باشد، که ضخامت آن در مقایسه با طول و ارتفاع نازک می باشد، ديوارها معمولا به عنوان مجزا کننده فضاها از یکدیگر به صورت اجزا یا اتاقها عمل میکنند یا به عنوان محافظ یک فضا هستند.علاوه بر اين، اين ساختار هاي عمودي، انتقال دهنده بار ساختمان به زمين مي باشند.

در این فایل به موارد زیر می پردازد:
تعریف
کاربرد دیوارها
تقسیم بندی دیوارها
معرفی انواع دیوارها و مشخصات هرکدام
نکات اجرایی ساختمانی در مورد دیوار
نحوه تعمیر دیوار

این فایل با فرمت پاورپوینت در 31اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود فایل

پاورپوینت روانشناسی محیطی درشهرسازی

پاورپوینت روانشناسی محیطی درشهرسازی

پاورپوینت-روانشناسی-محیطی-درشهرسازیتوضیحات:
فایل پاورپوینت روانشناسی محیطی درشهرسازی،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

طراحی شهری باید بر آن باشد كه فضاهای شهری را بدانگونه طراحی كند كه چندمنظوره و یا چند عملكردی و در مقابل رفتارهای آدمی منعطف و پاسخگو باشد.

افزون سازی ‘قابلیتهای محیطی’ در انطباق با براورده سازی ‘نیازهای رفتاری’ شهروندی و تلاش در ایجاد و بستر سازی ‘تعاملات اجتماعی’ و ‘مراودات جمعی ‘ ، می طلبد كه نحوه ‘رفتارهای انسانی’ و رابطه انسان و رفتارهایش در ‘محیط كالبدی’ مورد بررسی قرار گیرد كه بدون این كنكاش ‘روانشناختی’ ، امكان ‘طراحی فضای شهر’ یا هرگونه ‘مداخله ‘ در ساختار شهری ناممكن می شود.

بر این اساس بهره گیری از ‘علوم رفتاری’ در ‘طراحی شهری’ درخصوص ارتباط رفتار انسان و محیط كالبدی مهم می نماید تا بتوان به ایجاد بستری كالبدی برای ‘عرصه تعاملات اجتماعی ‘ نایل شد كه شكل گیری ‘سرمایه اجتماعی’ و ‘مشاركتهای جمعی ‘ در فضاهای شهری برای یك زندگی مطلوب و افزایش ‘كیفیت زندگی شهروندی’ را فراهم آورد.

طراحان شهری در خلق فضاهای شهر ، نیازمند شناخت روانشناسانه از رفتارهای انسان شهری هستند تا با تدقیق در نحوه تعامل این رفتارها و محیط كالبدی ، بتوانند در ایجاد محیطی كارامد و مناسب برای زندگی جمعی در ساختار شهری موفق باشند. این امر بالاخص در فضاهای شهری كه عرصه تعاملات اجتماعی و مراودات شهروندی است ، خود را بیشتر می نمایاند.

بر این اساس ضروری بنظر می رسد تا با بررسی روان شناسانه محیط های مصنوع شهری ، امكان مداخلاتی را در روند طراحی این فضاها فراهم كرد تا به ایجاد محیطی پاسخگو به نیازهای شهروندان و در عین حال منعطف با نیازهای عملكردی و رفتاری شهری ، امكان داد.

این امر از آن جهت دارای اهمیت می شود كه با نگاهی به ساختار شهری امروز می توان دریافت كه نوع و چگونگی بكارگیری شهر و خاصه فضاهای شهری بوسیله شهروندان ، با طراحی ساختار شهر هماهنگی ندارد و از همین روی است كه میزان رضایتمندی شهروندی از ساختار كالبدی شهر سیر نزولی دارد.

فهرست مطالب:
طرح مساله
روانشناسی محیطی در شهرسازی
مدعیان این رویكرد در شهرسازی
ماهیت روانشناسی محیطی
تعاریف (ماهیت محیط،ادراك محیطی،فضای شهری،انواع فضای شهری )
فضاهای شهری و زندگی اجتماعی
قرارگاه های رفتاری شهری
طراحی شهری و روانشناسی محیطی
مراحل تحقیق روانشناسی محیطی در فرایند طراحی شهری(مرحله شناخت،مرحله طراحی)
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مبلمان شهری (19 اسلاید)

دانلود فایل

پاورپوینت سازه پیش ساختهLSF

پاورپوینت سازه پیش ساختهLSF

پاورپوینت-سازه-پیش-ساختهlsfساخت خانه هاي پيش ساخته سبك و مقاوم در مقابل زلزله به ميزان 8/7 ريشتر با تائيديه سازمان ملي تحقيقات مسكن .
اجراء سريع ، قيمت مناسب . امكان ساخت از ويلائي تا شش طبقه از يكماه تا چهار ماه بصورت كليد تحويل با آخرين تكنولوژي و فناوري روز مطابق با سليقه شما.
سيستم مورد استفاده در اين شركت بر مبناي سيستم LSF ( سيستم سازه هاي سرد نورد شده ) تنها سيستم داراي تائيديه مركز تحقيقات مسكن براي ديوار هاي باربر ميباشد كه بر مبناي استاندارد هاي كانادا و استراليا ميباشد .
در این فایل به معرفی ساختمان های پیش ساخته و سبک و مزایا LSF،سازه های نگهبان و معایب روش مهارسازی پرداخته شده است.

این فایل با فرمت پاورپوینت در27اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود فایل

پاورپوینت آشنایی با روابط فضاها در یک واحد مسکونی

پاورپوینت آشنایی با روابط فضاها در یک واحد مسکونی

پاورپوینت-آشنایی-با-روابط-فضاها-در-یک-واحد-مسکونیتوضیحات:
فایل پاورپوینت آشنایی با روابط فضاها در یک واحد مسکونی،در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
در فرایند طراحی پس از مشخص شدن برنامه فیزیکی پروژه، نوع و کیفیت فضاهای موردنیاز طرح تعیین می شود. با شناخت کافی از فضاها و تسهیلات و لوازم مورد نیاز هر یک میتوان رابطه بین فضاها را بررسی کرد. معمولاً ارتباط فضاها میتواند از نظر عملکردی، خدماتی،بصری و … باشد. در این فصل ضرورت وجود ارتباط بین فضاهای مسکونی و نحوه برقراری این ارتباط مشخص می شود.
فضایی درون یک فضا: یک فضا میتواند در حجم یک فضای بزرگ تر محدود شود.
فضاهای متداخل: محدوده یک فضا میتواند با حجم یک فضای دیگر هم پوشانی داشته باشد.
فضاهای مجاور: دو فضا میتوانندبا هم مماس باشند، یابا هم مرز مشترک داشته باشند.
فضاهای مرتبط شده توسط یک فضای مشترک: دو فضا میتوانند توسط یک فضای واسط به هم متصل شوند.

فهرست مطالب:
روابط فضاها
انواع ارتباط بین دو فضا
چرخش و حرکت در فضا
ارتباط فضاها
ارتباط غذاخوری با فضاهای دیگر
ارتباط آشپزخانه با فضاهای دیگر
ارتباط فضای خواب با فضاهای دیگر
ارتباط حیاط با فضاهای خانه
چند توصیه در خصوص مسیرهای حرکتی و ارتباط فضاها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD استانداردهای طراحی مجتمع مسکونی(18 صفحه)

دانلود فایل

پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی

پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی

پاورپوینت-زهکشی-ساختمان-و-اراضیتوضیحات:
فایل پاورپوینت زهکشی ساختمان و اراضی،در حجم 87 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
منشا اصلی منابع آب های زیرزمینی و سطحی نزولات جوی است . به طور کلی نزولات جوی که دریک منطقه به سطح زمین می رسند به دو بخش عمده تقسیم می گردد.
بخشی از آن با توجه به نفوذپذیری سطح زمین به داخل زمین نفوذ کرده و آب های زیرزمینی را به وجود می آورد و مابقی آن روی سطح زمین حرکت کرده و تحت عنوان آب های سطحی یا روان آب های سطحی نام گذاری می گردد. البته بخش ناچیزی ازآن نیز تبخیر گشته و مجددا به جو باز می گردد.

آن قسمت از نزولات جوی که داخل زمین نفوذ کرده و آب های زیرزمینی را به وجود می آورد، در صورتی که نفوذ پذیری لایه های تحتانی زمین خوب باشد به سمت مناطق پایین و پست تر حرکت می نماید و مشکلی ایجاد نمی کند. ولی در صورتی که نفوذ پذیری لایه های زیرین خوب نباشد ، باعث می گردد که آب های زیرزمینی در آن منطقه بالا آمده و بعضا به سطح زمین نزدیک شود. در چنین حالتی به دلیل بالا آمدن سطح آب زیرزمینی برای کاربری های مختلف از قبیل : مسکونی ، صنعت و کشاورزی با مشکلاتی روبرو خواهیم شد. جهت رفع مشکل فوق و پایین آوردن سطح آب زیرزمینی ، باید آبهای داخل زمین را تخیله نمود.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه زهکشی
انواع سیستم های زهکشی
انهار زهکشی
زهکش های لانه موشی
زهکشهای حائل
جانمایی سیستم های زهکشی
سیستم های زهکشی مزرعه
سیستم های منفرد و مرکب
سیستم زهکش های اصلی
آرایش زهکش های اصلی
خروجی سیستم زهکشی و تخلیه گاه
طراحی سیستم زهکشی
معیارهای شرایط ماندگار
فرمول های تعیین عمق و فاصله زهکش ها
فرمول های زهکشی برای شرایط ماندگار
لوله های زهکشی
طراحی زهکش ها
روش های اجرایی
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 87 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت زهکشی(21 اسلاید)

دانلود فایل

پاورپوینت شبكه های ارتباطی در طراحی سايت

پاورپوینت شبكه های ارتباطی در طراحی سايت

پاورپوینت-شبكه-های-ارتباطی-در-طراحی-سايتتوضیحات:
فایل پاورپوینت شبكه هاي ارتباطي در طراحي سايت،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش و تصویری،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به بررسی شبكه هاي ارتباطي در طراحي سايت پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
EFFICIENCY AND QUALITYكيفيت و كارايي
فضاهاي باز به عنوان مركزكويها
تركيب دو ديدگاه سنتي و جديد
مقايسه سه طرح رايج
مقايسه طرحهاي مختلف از لحاظ درصد معابر- درصد قابل ساخت- فضاي باز

این فایل با فرمت پاورپوینت در 18 اسلاید قابل ویرایش و تصویری تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10 اسلاید)

دانلود فایل

پاورپوینت انواع در و پنجره

پاورپوینت انواع در و پنجره

پاورپوینت-انواع-در-و-پنجرهتوضیحات:
فایل پاورپوینت انواع در و پنجره،در حجم 54 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
-انواع پنجره
انواع پنجره از نظر نوع قاب
انواع پنجره از نظر نوع شيشه
انواع پنجره از نظر نحوه عملكرد
انواع پنجره از نظر فن آوري

انواع پنجره از نظر نوع قاب :
با پيشرفت صنعت ساختمان، پنجره با قابهاي متعددي توليد مي شود كه مهمترين آنها به شرح زير مي باشد.
پنجره با قاب آلومينيومي
پنجره با قاب آلومينيومي ترمال بريك
پنجره با قاب فيبرگلاس
پنجره با قاب تركيبي و كامپوزيتيچ
پنجره با قاب چوبي
پنجره با قاب و پنيلي (PVC)
پنجره با قاب وپنيلي عايق شده
و…

فهرست مطالب:
انواع پنجره
انواع پنجره از نظر نوع قاب
انواع پنجره از نظر نوع شيشه
انواع پنجره از نظر نحوه عملكرد
انواع پنجره از نظر فن آوري
ویزگیهای پنجره
مقاومت و استحكام
حفاظت در برابر باد و باران
عايق بندي حراراتي
عايق بندي صوتي
انواع پنجره بر حسب محل قرارگيري
پنجره داخلی و خارجی
انواع پنجره بر حسب تعداد لنگه و نحوه باز و بسته شدن
pvcچیست؟
درب و پنجره UPVC
سیستم شیشه دو جداره
مشخصات فني پنجره هاي دو جداره
آموزش مراحل نصب درب و پنجره هاي يو پي وي سي و شيشه هاي دوجداره
شرايط و چگونگي نصب
هزينه نصب
نحوه تعویض درب و پنجره های قدیمی
درب های کرکره ای صنعتی و درب های اتوماتیک کرکره ای هوشمند
روش نصب درب ضد سرقت
ابعاد فریم انتظار درب های ضد سرقت چینی
چهارچوب چوبی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 54 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مصالح ساختمانی شیشه(28 اسلاید)

دانلود فایل