سایت ارائه مطالب علمی و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز ارائه مطالب علمی و تحقیقات دانشجویی و پاورپوینت های آموزشی

ارزيابي زيست محيطي تحليل تصميم گيري با منطق فازي براي ارزيابي آسيب پذيري زيست محيطي يكپارچه در ناحيه

ارزيابي زيست محيطي تحليل تصميم گيري با منطق فازي براي ارزيابي آسيب پذيري زيست محيطي يكپارچه در ناحيه

ارزيابي-زيست-محيطي-تحليل-تصميم-گيري-با-منطق-فازي-براي-ارزيابي-آسيب-پذيري-زيست-محيطي-يكپارچه-در-ناحيهارزيابي زيست محيطي
تحليل تصميم گيري با منطق فازي براي ارزيابي آسيب پذيري زيست محيطي يكپارچه در ناحيه مياني اقيانوس اطلس
چكيده :
يك روش تحليل تصميم با منطق فازي براي يكپارچه ساختن شاخص هاي اكولوژيك ايجاد گرديد. اين روش تركيبي از روش رتبه بندي فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) است. اين روش قادر به رتبه بندي اكوسيستمها بر حسب شرايط زيست محيطي بوده و اثرات تجمعي در سراسر يك ناحيه وسيع را نشان مي دهد. با استفاده از داده هاي مربوط به پوشش اراضي جمعيت، جاده ها، رودخانه ها، آلودگي هوا و توپوگرافي ناحيه مياني اقيانوس اطلس ، توانستيم مناطقي را كشف كنيم كه در شرايط نسبتاً ضعيفي قرار داشته و يا در آينده در معرض نابودي قرار مي گيرند. اين روش، يك راه حل آسان و جامع ارائه داد كه با كمك آن، توانستيم از توانايي هاي تئوري مجموعه فازي در تركيب با AHP براي ارزيابي اكولوژيكي بهره گيريم. علاوه بر اين، روش پيشنهادي مي تواند به عنوان زيربنايي براي ارزيابي سياستهاي زيست محيطي مورد استفاده قرار گيرد.
تحليل ناحيه اي شرايط زيست محيطي و آسيب پذيري، يك چالش قابل توجه در ارزيابي را ارائه مي دهد. منابع جديد اطلاعاتي از تصوير برداري ماهواره اي و اصول جديدي كه در اكولوژي منظر طبيعي زمين تدوين شده اند، موقعيتهاي هيجان انگيزي را خلق مي كنند. اما براي بهره برداري از اين موقعيتها، لازم است به تعدادي از مشكلات فني اشاره نماييم .
يكي از مهمترين مشكلات ارزيابي آسيب پذيري ناحيه اي، يكپارچه ساختن اطلاعات بدست آمده از منابع مختلف در يك رتبه بندي عمومي براي ريسك مربوطه است. در يك مقياس فضايي كوچكتر مثلاً در يك حوزه آبريز، تمركز روي نقاط انتهايي خاص يا ايجاد يك شاخص روي يكپارچگي كلي محيط، ممكن است راهكارهاي عملي براي يكپارچه ساختن اطلاعات ارايه نمايد، اما اين راهكارهاي ساده مواجه

دانلود فایل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *