سایت ارائه مطالب علمی و تحقیقات دانشجویی

بزرگترین مرکز ارائه مطالب علمی و تحقیقات دانشجویی و پاورپوینت های آموزشی

بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه

بررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه

بررسي-دامپرهاي-مگنتورئولوژيك-براي-شبيه-سازي-اكيب-زمين-لرزهبررسي دامپرهاي مگنتورئولوژيك براي شبيه سازي اكيب زمين لرزه
چكيده:
در بررسي هاي اخير، كارايي وسايلMC براي تعديل پاسخ زلزله أي از لحاظ تجربي و تحليلي شده داده شده است. بررسي هاي قبلي بررسي كاربرد يك دامپر MR واحد براي كنترل يك ساختمان چند طبقه متمركز گرديد. يك الگوريتم كنترل بهينه شده توسط تراشه بر اساس بازخورد شتاب براي استفاده با دامپر MR توسعه يافت. بررسي هاي تحليلي، اين روش را به حالتي توسعه داد كه در آن دامپرهاي مختلفي بكار برده مي شوند. كانون اين بررسي، تاييد تجربي و آزمايش اين نتيجه با استفاده از دستگاههاي MR مختلف براي كنترل يك ساختمان است. آزمايشات در لابراتوار مهندسي زلزله و كنترل ساختاري دانشگاه واشنگتن، انجام مي شوند. نتايج آزمايشي نشان مي دهند كه دامپرهاي MR مختلف مي توانند بطور موثر براي كاهش پاسخ هاي يك سازه بكار بروند.

1ـ مقدمه:
دامپرهاي MR وسايل نيم ـ فعالي هستند كه تركيب خوبي از ويژگي هاي
مطلوب را ارائه مي كنند و كاربرد مهندسي ساختمان جالبي دارند. آنها به حداقل نيرو احتياج دارند و مي‌توانند به سرعت به تغييرات در ورودي كنترل پاسخ دهند و نسبتاً ارزان هستند و كاملاً قابل اطمينان مي باشند. زيرا قطعات متحرك كمي دارند. بعلاوه، بررسي هاي اخير بر روي يك دامپر 20 تني MR در دانشگاه نوتردام نشان داده اند كه اين دستگاه ها نيروهاي با بزرگي لازم را براي كاربردهاي كنترل ساختاري در مقياس كامل، فراهم مي نمايند. ولي. چون اين دستگاهها غير خطي هستند، يكي از چالش ها در كاربرد اين فن آوري به توسعة الگوريتم هاي كنترل مناسب مربوط مي شود. بررسي هاي تحليلي نشان داده اند كه عملكرد سيستم هاي كنترل بر اساس دامپرهاي MR وابسته به انتخاب الگوريتم بكار رفته است. در يك بررسي اخير، يك دامپر MR واحد بكار رفته همراه با يك الگوريتم كنترل بهينه شده توسط تراشه در كاهش پاسخ هاي يك ساختمان چند طبقه، موثر بوده است.
بررسي هاي بعدي نشان داده اند كه اين الگوريتم براي كنترل دستگاههاي نيم ـ فعال چند گانه در يك ساختمان، مفيد بوده است. عملكرد سيستم كنترل نيم ـ فعال نشان دهندة سازگار بودن سيستم ها مي باشد. در اين بررسي، آزمايشات براي بررسي كاربرد دامپرهاي MR چندگانه در يك ساختمان، انجام مي شوند. آزمايشات در لابراتوار مهندسي زلزله و كنترل ساختاري دانشگاه واشنگتن انجام شده اند. چهار دامپر MR حالت ـ برش براي كنترل يك ساختمان شش طبقه در معرض شتاب جاذبة تك محوري، بكار برده مي شوند. دستگاههاي كنترل بين طبقة همكف و طبقه اول ساختمان و بين طبقات اول و دوم ساختمان ، قرار داده مي شوند. نتايج نشان مي دهند كه دامپرهاي MR مي توانند براي كاهش پاسخ هاي زلزله أي يك ساختمان بكار برده شوند.
2ـ برپا كردن دستگاه آزمايش:بررسي هاي آزمايشي در لابراتوار مهندسي زلزله و كنترل ساختمان دانشگاه واشنگتن انجام شدند و از يك شبيه ساز زلزله استفاده گرديد كه قادر به اعمال حركت توليد شده توسط يك زلزله به يك سيستم ساختماني است.
شبيه ساز زلزله بر روي يك جرم بتن 45000 كيلوگرم(100000 lb) قرار دارد كه از كف جدا شده است. شبيه ساز شامل يك ميز لغزنده آلومينيمي با ياتاقان هاي غير اصطكاكي است. ميز لغزنده توسط سيستم هيدروليك حركت مي كند كه از يك فعال كننده هيدروليك 80KN ، دو سيستم 162m ISTبا IS شيرهاي سرووGPM ، يك مانيفلد جانبي S910 تشكيل شده است. شبيه ساز زلزله، داراي يك دامنه فركانس عملياتي 0-50Hz است و مي تواند به سرعت هاي بيش از 75cm/sec (30cm/sec) برسد و قادر به اعمال شتاب هاي بزرگتر از g4 براي يك بار آزمايش900kg(1Ton) مي باشد. دستگاههاي MR بكار رفته در اينجا از نوع دستگاه هاي نسخة اصلي است كه بطور طرح گونه در شكل 1 نشان داده مي شود و از شركت Lord براي بررسي و ارزيابي بدست آمده است. دستگاه شامل دو صفحه ورق است كه موازي با يكديگر قرار داده شده اند. ابعاد دامپر 4.45*1.9*2.5cm است. حوزة مغناطيسي توسط يك الكترو مغ

دانلود فایل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *